Perquè nosaltres?

El nostre centre està en funcionament a Mataró des de l'any 1996 i actualment està format per un grup de professionals col·legiats i especialitzats en els diferents àmbits de les disciplines de Logopèdia, Psicologia, i Psicopedagogia avalats per una gran especialització en el camp d'actuació que els hi són propis. El Centre assumeix amb responsabilitat i conducta ètica la seves tasques específiques respectant els principis deontològics que regeixen en l'exercici professional de les diferents disciplines.

Són molts anys d'experiència, de formació especialitzada i de treball continuat vinculat estretament amb els trastorns d'aprenentatge i del llenguatge escrit , els trastorns dels llenguatge, les dificultats lingüístiques, trastorns de la parla i de la veu, els aspectes emocionals i les necessitats educatives específiques.

La formació, experiència, especialització , el seguiment individualitzat, orientació a pares i el treball interdisciplinar i multidisciplinar que realitzem, són la essència del nostre centre.