Professionals

El Centre Lídia Amigo és una entitat privada que ofereix serveis d'assessorament logopèdic, psicològic i psicopedagògic, des del marc més ampli de la intervenció, amb la col·laboració interdisciplinària per part dels professionals especialitzats que el formen i la col·laboració multidisciplinar amb els agents externs i d'altres professionals del camp de la salut, benestar social i de l'educació.Coordinació i direcció del centre
Logopèdia

Lidia Amigo Alonso
Diplomada en Logopèdia
Col·legiada número 08-838
Especialista en trastorns d'aprenentatge i del llenguatge escrit i oral.
Master en reeducació miofuncional.
Postgrau en rehabilitació dels trastorns afàsics.
Formadora de mestres.
Tutora de pràctiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Logopèdia

Sandra Bengoechea Lozano
Graduada en Logopèdia
Col·legiada número 08-3807
Especialista en trastorns d'aprenentatge i del llenguatge escrit i oral.
Màster en logopèdia clínica aplicada al dany cerebral


Psicopedagogia

Psicologia