Serveis

El nostre centre ofereix els serveis de logopèdia, psicologia i psicopedagogia des del marc més ampli de la intervenció: orientació, prevenció, seguiment, tractament i control evolutiu. També hem realitzat xerrades a associacions de pares, cursos de formació per a mestres, supervisió de casos i orientació de tractaments i col·laboració amb entitats vinculades amb els trastorns d'aprenentatge.

Logopèdia

El servei de logopèdia està dirigit a infants, adolescents i adults amb alteracions de la comunicació, del llenguatge, la parla o la veu. 

TRACTAMENT

La intervenció logopèdica es realitza de forma individual i consta de:
- Exploració, avaluació i detecció de les possibles conductes que poden estar alterades.
- Determinació del diagnòstic especificant quines són les dificultats que es presenten i definint les conductes que necessiten intervenció.
- Establiment d'un pla d'intervenció i de tractament adequat a cada cas i adaptat a les seves característiques.
- Orientació als pacients i als familiars, explicant i especificant en que es basarà el seu tractament.
- Col·laboració interdisciplinària amb altres professionals relacionats amb el cas.
- Prevenció de possibles alteracions lingüístiques, elaborant un programa d'intervenció per preveure alteracions del llenguatge en educació infantil i en els primers cursos d'educació primària.
 

ÀREES DE TRACTAMENT

Les patologies que atenem són les següents:
- Trastorns de la parla
- Trastorns del ritme i de la fluïdesa verbal: disfèmies (quequesa), taquifèmies i parla confusa.
- Trastorns d'articulació: dislàlies i trastorns fonològics.

Trastorns del llenguatge
- Retards del llenguatge simples i greus.
- Trastorns específics del llenguatge.
- Trastorns neurològics o disfuncions cerebrals (degeneratives i no degeneratives), afàsies.

Trastorns del llenguatge escrit
- Trastorns en la adquisició de la lectura: dislèxies.
- Trastorns en la adquisició de l'escriptura: disgrafies.
- Trastorns en la adquisició i/o aplicació de les normes ortogràfiques de l'escriptura: disortografies.
- Trastorns en la adquisició dels conceptes matemàtics: discalculies.

Trastorns de la veu
- Disfonies orgàniques: congènites, inflamatòries i traumàtiques.
- Disfonies funcionals: hipertòniques, hipotòniques, nòduls, pòlips…
- Disfonies infantils.

Trastorns orodentofacials
- Deglucions atípiques.
- Respiracions orals.
- Alteracions miofuncionals.
- Interposició lingual o labial.
- Succió digital.
- Alteracions masticatòries.
- Malformacions orofacials sindròmiques o no sindròmiques.

Trastorns del llenguatge en psicopatologia i en carències de l'entorn
- Mutisme selectiu.
- Autisme infantil.
- Trastorns desintegrats de la infància.
- Deficiència mental.


Psicopedagogia

El tractament psicopedagògic està orientat per a la detecció, prevenció i tractament específic de possibles trastorns d'aprenentatge, dèficits o dificultats vinculats amb l'aprenentatge escolar. Alhora que també té per objectiu de treball obtenir millores en el rendiment acadèmic individual en funció de les especificitats pròpies de cada alumne.


TRACTAMENT

La intervenció psicopedagògica es realitza de forma individual i consta de:
- Exploració, avaluació i detecció de les possibles conductes que poden estar alterades.
- Establiment d'un pla d'intervenció i de tractament adequat a cada cas i adaptat a les seves característiques.
- Orientació als pacients i als familiars.
- Col·laboració interdisciplinària amb altres professionals relacionats amb el cas.


ÀREES DE TRACTAMENT

Alguns dels aspectes que es treballen són:
- Tècniques d'estudi
- Organització i planificació de les tasques
- Aprenentatge d'estratègies pedagògiques per a la realització de les tasques acadèmiques
- Acompanyament emocional davant les dificultats d'aprenetatge
- Assessorament familiar per oferir un suport adequat des de casa
- Orientació acadèmica i professional
- Suport educatiu per a totes les etapes
- Trastorn de Dèficit Atencional amb o sense Hiperactivitat (TDAH)
- Tècniques d'autocontrol


Psicologia

El servei de psicologia està dirigit a infants, adolescents i adults.
[estem treballant per actualitzar el contingut d'aquesta secció]