El Centre Lídia Amigo és una entitat privada que ofereix serveis d'assessorament logopèdic, psicològic i psicopedagògic, des del marc més ampli de la intervenció, amb la col·laboració interdisciplinària per part dels professionals especialitzats que el formen i la col·laboració multidisciplinar amb els agents externs i d'altres professionals del camp de la salut, benestar social i de l'educació.

En funcionament des de l'any 1990, integrat per un equip de professionals col·legiats especialitzats en els diferents àmbits de la Logopèdia, Psicologia i Psicopedagogia, avalats per l'experiència d'anys de professió i formació continuada en el camp d'actuació que els hi són propis.